Местните каузи като катализатор на положителна енергия

01.12.2018 | Бюлетин

Дарителите, обикновените хора и общината заедно правят Бяла Слатина и региона по-добро място за живеене

От следващата пролет повечето възпитаници на ОУ „Христо Ботев” в белослатинското село Търнава ще ходят на училище с велосипед. Защото ще имат чисто нов велопаркинг. Техните връстници от начално училище „Цани Гинчев” в Бяла Слатина пък скоро ще се радват на своя библиотека. Специална „Стая на доброто“ ще популяризира доброволчеството сред учениците в ОУ „Св. Климент Охридски” в същия град.

Предстои обновяване на детския отдел на библиотеката и създаване на куклен театър в белослатинското читалище „Развитие 1892”, а читалище „Напредък 1897” ще издаде книга за историята на с. Търнава. Читалище „Н. Й. Вапцаров 1920” в с. Соколаре ще организира Великденски фестивал за децата от община Бяла Слатина.

Това са само част от новите проекти, финансирани от обществения дарителски фонд „Участвам, дарявам, променям“ в Бяла Слатина. Създаден от сдружение „Първи юни“ с подкрепата на фондация „Америка за България“ и с активното съдействие на общинската администрация преди три години, днес фондът е в основата на почти всички малки, но много важни за местните общности добротворчески инициативи в региона. Той осигурява средства за решаването на локални проблеми предимно от социален, културен и екологичен характер.

„Участвам, дарявам, променям“ се пълни от дарения и завещания от физически и юридически лица, които милеят за този край на България. От учредяването му през 2015 г. до сега са набрани близо 17 000 лв. С част от тях са обновени дворовете на детска градина „Радост” и начално училище „Цани Гинчев”, провеждат се творчески работилници за деца в читалище „Развитие 1892”, построена е сцена на открито в с. Попица.

Всъщност реализацията на тези проекти далеч не е само въпрос на пари. Това са инициативи, които мобилизират силна положителна енергия и сплотяват хората. Такава е например историята на новия двор в училище „Цани Гинчев”. Акцията за неговото възстановяване започва с доброволния труд на ученици и родители, които през декември 2016 г. изработват и продават коледни сувенири. Вместо очакваните 80 лв. в касата на проекта постъпват 448.50 лв. Окуражени от този резултат, през март 2017 г. 30 родители доброволци и персоналът на училището почистват двора, лакират и монтират пейки, лостове, пързалка, кошчета за разделно събиране на отпадъци, информационна табела, изграждат пясъчник. За създаване на класна стая на открито доброволците използват налични материали, реставрирани от самите тях. Месец по-късно 16 родители доброволци и учители разчертават с блажна боя игрища за народна топка, футбол, дама, „Не се сърди, човече!” и други игри. Обновеният училищен двор е открит на 30 май 2017 г. със специална културна програма, подготвена от учениците.

Резултат от общите усилия на служители от кметството и читалището, както и на доброволци е откритата сцена в с. Попица. През юни тази година хората заедно почистват и подготвят терена за конструкцията. В по-голямата си част самата сцена също е изградена с доброволчески труд. Сега тя е не само място за изява на децата и самодейците от селото, но и акцент във визията на централния площад. Новата придобивка ще помогне също за възраждането на една стара традиция в селото – неделното хоро на мегдана.

Ефектите от тригодишната дейност на обществения дарителски фонд в Бяла Слатина са видими с просто око. И доверието във фонда бързо расте. Вероятно затова само за няколко часа организираният за тазгодишния Ден на дарителя благотворителен базар в града успя да събере 1728 лв. Със средствата от продажбите ще се подпомогне работата с деца и младежи с интелектуални затруднения в Бяла Слатина. Базарът продължава до края на тази година.

 

Кметът на Бяла Слатина инж. Иво Цветков:

Добротата не се измерва само в пари

Общественият дарителски фонд „Участвам, дарявам, променям“ в Бяла Слатина едва ли би могъл да набере популярност толкова бързо и да привлече съмишленици без моралната, организационна и логистична подкрепа на местната власт. Община Бяла Слатина участва безвъзмездно в реализирането на проектите с оборудване (пейки и др.), включва се също в строително-ремонтните дейности, като предоставя инструменти, подходяща техника, специалисти и работници от общинското предприятие „Чистота и строителство”. Създателите на дарителския фонд от сдружение „Първи юни“ посочват кмета на общината инж. Иво Цветков като един от основните посланици на своята кауза.

Инж. Цветков, защо община Бяла Слатина подкрепя местните дарители?

Като кмет на община с бедно население ценя всеки, отключил добротата в себе си. В лицата на местните дарители виждам хора с желание да променят живота около тях към по-добро, като помагат на всички нуждаещи се, независимо от тяхното социално положение и етнос.

Как местните дарители помагат на общината в усилията й да направи града и района по-добро място за живеене?

Дарителството не е само даване на пари. То може да е под формата на безвъзмездно предоставяне на време, личен труд, идеи. Местните дарители помагат, като организират кампании не само за набиране на средства, но и за обединяване на енергията на много хора около инициативи за развитие на общността, най-вече в областта на образованието и културата.

В кои сфери общината би подкрепила нови проекти на местни дарители?

Общината би подкрепила проекти на местни дарители, които ще подобрят материалната база в учебни и социални заведения, ще облагородят обществени места. Не бихме пренебрегнали и смислените лични каузи.


Визитка

Инж. Иво Цветков е възпитаник на Академията на МВР, която завършва като инженер по противопожарна техника и безопасност и строителен инженер по водоснабдяване и канализация. Работил е по специалността си в Оряхово и Бяла Слатина. От 10 ноември 2011 г. е кмет на община Бяла Слатина.