Общото събрание на БДФ избра нов Управителен съвет

27.04.2018 | Новини

На 26 април 2018 г. се проведе отчетно-изборно Общо събрание на БДФ, на което присъстващите членове обсъдиха и гласуваха: –  отчет за дейността на организацията през предходната 2017 г., годишен финасов отчет за 2017 г., оперативен план и бюджет за 2018 г. и проведоха избор на нов състав на Управителния съвет.

Новият Управителен съвет се състои от 9 члена:
– Алексей Христов, Американска фондация за България;
– Диляна Стоянова, УниКредит Булбанк;
– Елица Георгиева, Лидл България;
– Ива Колева, Телъс Интернешънъл;
– Руслана Щилиянова, Райфайзенбанк България;
– Светлозар Петров, Job Tiger;
– Стойко Петков, фондация „Благотворител“;
– Яна Рупева, фондация BCause;
– Цецка Караджова, фондация „Светът на Мария“ – председател.

Изказваме голяма благодарност към досегашните членове на УС за подкрепата, ангажираността и приноса към развитието на организацията!