7 дни в зелено

17.07.2018 | Новини

Днес от Варна потеглиха участниците в проекта „7 дни в зелено“, реализиран от фондация „Владиславово“ с финансовата подкрепа на Обществения дарителски фонд „За Варна“. „Радваме се, че това е един от проектите на последната ни дарителска сесия, който привлече вниманието на нашите традиционни спомоществователи, каза изпълнителният директор на фонда Анна Радева. Идеята заслужи подкрепа с екологичния си заряд и с това, че е адресиран към децата от уязвими социални групи“.
Проектът е предназначен за 16 деца на възраст между 10-14. Програмата включва три различни модула – ролеви игри и работа в екип, екологично възпитание, ориентиране сред природата. В продължение на една седмица деца от двата центъра за обществена подкрепа към Фондация „Владиславово“ ще преживеят незабравими срещи с природата в хижа „Младост“ в търговищкия Балкан.

Идеята е участниците да имат шанс за едно различно преживяване, каквото в семейството и в училище не могат да получат. Авторите на проекта са убедени, че това ще провокира любопитството, наблюдателността и любознателността им в реална обучаваща среда и ролеви ситуации. Ще допринесе за развиване на умения да разпознават природните явления и ще имат възможността да научат повече за причините за тях.

Проект „7 дни в зелено“ е един от четирите проекта, които ще се реализират през тази година с помощта на дарителите на Обществен дарителски фонд за Варна и подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи“.