Граждански организации, сред които и Български дарителски форум, изразяват безпокойство във връзка с казуса с журналиста от БНТ Мария Чернева

29.06.2018 | Новини, Становища

В писмо до БНТ 25 граждански организации, сред които и БДФ, изразяват своето безпокойство във връзка със случилото се с журналиста Мария Чернева. На 27 юни тя бе отстранена от ресор „Здравеопазване”, в който работеше дълги години след сигнал до ръководството на телевизията от лидера на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов. Писмото, изпратено от него, е във връзка с работата й като член на Обществения съвет на Център Фонд за лечение на деца (ЦФЛД) и той настоява за оттеглянето й от Съвета.

Гражданските организации, подписали писмото до БНТ, са силно разтревожени, че ръководството на телевизията взема решение за временно отстраняване на Мария Чернева от ресора без да е взета под внимание нито нейната гледна точка, нито мнението на останалите членове на Обществения съвет на ЦФЛД, така че решението да почива на обективна информация. Те настояват  ръководството на БНТ да преразгледа своето решение.

Пълен текст на писмото