Започна второто издание на инициативата „Запознайте се и програмирайте“

10.07.2018 | Календар, Новини

Инициативата се осъществява в 22 страни в Европа, финансира се от технологичната компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des Stiftens gGmbH и от местна неправителствена организация, част от мрежата TechSoup за всяка страна. В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като единствен партньор на TechSoup.

През 2017 г. у нас инициативата подкрепи общо 30 вдъхновяващи инициативи в 19 населени места в страната. В резултат 1 700 деца и младежи влязоха в света на програмирането по интересен и забавен начин.

И през 2018 г. инициативата ще подкрепи различни събития в областта на програмирането и информационните технологии, които да се проведат по време на Европейската седмица на програмирането (7 – 22 октомври 2018 г.), със сума до 585 лева на събитие. Събитията трябва да покажат на младите хора колко забавно може да бъде програмирането и как може да се даде живот на идеите чрез програмиране. Възможните формати включват: хакатони, семинари за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, занимания по роботика, представяне на програми за програмиране за деца и младежи и други.

Какво ново тази година?

Тази година най-добрите събития имат възможност да участват в заключителна церемония в централата на SAP, Германия и да се състезават за награда в размер на 4 875 лв. Всяка една от 22-те страни, участващи в инициативата ще излъчи своите шест най-добри събития в три категории – по две събития във всяка категория.

Трите категории са: Футбол и програмиране (годишна тема), Иновации и Разнообразие. Двете събития в съответните три категории ще се определят по два начина: чрез гласуване на публиката и чрез избор на местната организация – за България това е ФРГИ.

Ако искате да бъдете една от шестте организации, които ще се състезават на европейско ниво за награда от 4 875 лв., е необходимо да регистрирате своето събитие в срок до 15 юли 2018 г.  

Как да кандидатствате?

Кандидатстването става чрез регистриране на събитие на официалния сайт на инициативата: https://meet-and-code.org.

Кой може да кандидатства?

Организаторите на събитията, съответно получателите на финансиране трябва да бъдат неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища,  като училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища.

Кой стои зад инициативата?

Зад инициативата „Запознайте се и програмирайте“ стоят технологичната компания SAP, немската организация Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Europe и Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Повече информация ще откриете на https://meet-and-code.org

За контакти: gro.e1709149031doc-d1709149031na-te1709149031em@ai1709149031raglu1709149031b1709149031