„Членовете на Борда носят опита от техния досегашен професионален живот и допринасят с гледна точка и насочване“

25.09.2018 | Бюлетин

За управлението на организацията и как членовете на Борда виждат своята роля в нейното развитие и постигането на мисията й

Интервю с Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България“

 

 

 

 

На какъв принцип избирате членовете, които влизат в Борда на Фондацията?

Членовете на Борда на Фондация „Америка за България“ са внимателно подбрани, за да сме сигурни, че споделят ценностите на организацията. Най-често настоящ член препоръчва потенциален нов със знания и опит в областите, които представляват интерес за Фондацията. Обикновено процесът на подбор продължава поне 6 месеца, като потенциалният нов член на Борда се среща с настоящите директори. След като присъединяването стане факт, имаме процес на въвличане, който запознава новия настоятел с дейностите на Фондацията.

Доколко членовете на Борда са въвлечени в стратегическото планиране и оперативните дейности на Фондацията?

Ролята на членовете на Борда на Фондация „Америка за България“ е да преглеждат, поставят въпроси и в крайна сметка – да одобряват стратегическия план, подготвен от мениджмънта. Годишният стратегически план и бюджетът се внасят от мениджмънта към Борда, като се вземат предвид важните и актуални към момента теми за България. Членовете на Борда носят опита от техния досегашен професионален живот и допринасят с гледна точка и насочване, но не се ангажират с оперативна дейност.

Какъв е механизмът на вземане на решения, свързани с определяне на посоката на развитие на Фондацията, и каква е ролята на Борда в тях?

Бордът се среща четири пъти годишно и всяка среща е с фокус върху определена област от управлението. Предложенията за финансиране се разглеждат внимателно по време на всяка от срещите, а и често между самите срещи, ако се налага. „Америка за България“ има четири комисии, които също се събират четири пъти в годината: „Номинации и управление“, „Одит“, „Инвестиции“ и „Комисия по оценките“. Всеки от председателите на тези комисии редовно отчита резултатите от срещите си на Борда, за да гарантира прозрачност и добро управление. Големите решения се взимат не от комисиите, а от самия Борд.

За членовете на Борда важно ли е да се срещат с организациите, които подкрепяте и да са наясно с дейността им? Правят ли го и на какъв принцип?

Срещата с организациите, които подкрепяме, е много важна за Фондацията и Борда, тъй като те, като наши партньори, също са отговорни Фондацията да постигне мисията си. Бордът се среща два пъти в годината с организации в България. Работим усилено за това членовете му да посещават възможно най-много подкрепени от нас организации. През пролетната среща пътуваме из страната и това позволява на членовете да формират свои собствени впечатления от работата на НПО сектора. Това обогатява дискусиите по време на заседанията на Борда.

Какви са ценностите на членовете на Борда? Как ги предавате на екипа и организациите, които подкрепяте?

Ценностите на Фондация „Америка за България“ са в основата на работата ни. Вярваме в демокрацията, която включва уважение към закона, независимите медии, прозрачното управление и равните възможности за всички граждани. Мисията на Фондацията е да подпомогне и укрепи българската пазарна икономика и институциите в едно демократично общество, така че страната да процъфтява. Принципите ни и основните ни ценности са ясно и категорично заявени на сайта ни заедно с кодекса за етично поведение, което ние и нашите партньори спазваме.

Как бихте допълнили изречението „Работата на Борда е пример за…“

…дългосрочно партньорство между българи и американци. Някои от директорите на Фондацията посвещават време и умения на страната още от 1991 г. чрез работата на Българо-американския инвестиционен фонд. Успехът на Фонда доведе до създаването на Фондация „Америка за България“. Българо-американското настоятелство е символ на приятелството между нашите страни. Ако добавим и екипа на Фондацията и стотиците НПО партньори и приятели – може спокойно да сме оптимисти за потенциала на България.


Нанси Шилър е президент на Фондация „Америка за България“ от септември 2016 г. След 20 години работа като управляващ директор в Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ) (1992 – 2012) и във Фондация „Америка за България“ (2008 – 2012), Шилър бе избрана за член на Борда на директорите на Фондацията през декември 2012 г., a в периода юни 2015 – септември 2016 за негов заместник-председател.

Преди кариерата си в БАИФ и Фондация „Америка за България“, Шилър работи в областта на търговските недвижими имоти в Чикаго, както и в няколко организации с нестопанска цел в областта на мениджмънта, финансите и маркетинга.

Шилър има MBA от DePaul University и бакалавърска степен от Университета на Илинойс – и двата в Чикаго.

www.us4bg.org