Различни и ефективни на работното място

19.07.2018 | Актуално, Новини

На 18 юли Българският дарителски форум съвместно с фондация „ГЛАС“, Work it OUT – Българската платформа за ЛГБТ корпоративно равноправие и приемаща работна среда, Мрежа на жените професионалисти – София, HR компанията JobTiger и платформата Work it OUT организира уъркшоп на тема „Приобщаваща работна среда: ползите за бизнеса“.

Уъркшопът е част от проект „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“ и беше предхождан от проучване сред бизнеса.

Резултатите от него сочат, че 24 участници, преобладаващо жени, работещи в София, които не са на ръководна позиция, показват много висока степен на толерантност – 83%. Всички участници в допитването застават зад твърдението, че ЛБГТИ хората следва да се ползват от същата степен на защита на човешки права, както и останалите в България, и биха се намесили в защита на такъв човек на работното си място.

Реалното състояние на нещата, обаче, като че ли се разминава с тази принципна подкрепа – едва половината анкетирани отговарят, че в тяхната фирма има специална политика за приобщаваща работна среда и дискриминация под различни форми. Другата половина отговарят, че тяхната фирма няма такава политика. На въпроса за публична подкрепа на инициативи в защита на правата на ЛГБТИ хората 46% от отговорилите имат отрицателна нагласа. Все пак сред участниците в допитването има силно одобрение към законови промени – 75% от анкетираните смятат, че следва да има закон за фактическото съжителство без значение от пола на партньорите.

Уъркшопът „Приобщаваща работна среда: ползите за бизнеса“ беше насочен предимно към HR мениджъри и тийм лидери в компании и постави фокус върху принципите за изграждане на подкрепяща работна среда за корпоративните служители, с презумпцията, че ако средата поощрява хората да присъстват със собствената си идентичност, те ще бъдат по-отговорни, по-лоялни, по-спокойни (защото са приети и защитени) и в крайна сметка – по-ефективни на работното си място.

Ключови лектори на събитието бяха Марайн Пиненбург, глобален директор „Бизнес развитие за разнообразие на работната сила и ЛГБТ пазарите” на IBM и Димитрина Василева, ръководител „Многообразие и приобщаване” за Централна и Югоизточна Европа в “EY България”.

Сред основните послания беше тезата, че разнообразната и приобщаваща работна среда е основополагаща за развитието на компанията като работодател, а организационната култура, основана на споделени общочовещки ценности, сред които приемане на различието е единствената печеливща бизнес култура. Основна предпоставка за развитие на приемаща среда е топ мениджърите на най-високи да заявят ангажимента си към проблематиката и да са последователни в както в интегрирането на ЛГБТИ служители, така и в образоването на останалите и в създаването на чувствителни и етични отношения и среда. За това спомагат особено много

Ето няколко практиески стъпки, как да изградите и подобрите корпоративната среда, така че тя да бъде в полза и за хората с ЛГБТИ ориентация, и за самия бизнес:

1. Създаване на ясна политика за равенство, която декларира, че не дискриминира и не допуска тормоз, въз основа на основата на сексуална ориентация;

2. Обучавайте експертите от подбор на персонала да информират за законовите рамки и да не допускат налагане на стереотипи, основани на сексуалната ориентация на служителите;

3. Осигурете платформа, система и т.н, чрез която служителите да могат да подават сигнали за тормоз;

4. Осигурете изпълнението на политики и документи, свързани със заплати, отпуски и обезщетения, за да сте сигурни, че се прилагат еднакво за всички;

5. Стартирайте програма за обучение на целия екип относно толерантността и приемане на различието;

6. Обмисляйте възможността да изпращате ЛГБТ служители на курсове за лидерство, разбира се, при ясно демонстрирани техни професионални качества. Комуникирайте ясно защо правите това – трябва да има същата алтернатива и за останалите;

7. Ако работите с клиенти – насърчавайте ги да предоставят обратна връзка, ако получат лошо обслужване, основано на дискриминация поради сексуална ориентация;

8. Участвайте и подкрепяйте събития, които защитават различията и насърчават толерантността. Популяризирайте тази своя подкрепа – сред служители и публично;

9. Насърчате служителите си да даряват, за каузи, свързани с ЛГБТ организации.

Снимки от събитието: