Откриване на Работилница „Северозапад“ в гр. Мездра

01.03.2018 | Календар, Новини

В работилницата ще се обучават и ще работят младежи с умствина изостаналост от Защитените жилища и Преходно жилище в гр. Мездра. Те ще произвеждат сувенири и ще получават възнаграждение за труда си.

Работилница „Северозапад“ е социално предприятие на Фондация „Проект Северозапад“. Оборудването е закупено по проект, финансиран от TELUS INTERNATIONAL EUROPE.

Фондация „Проект Северозапад“ е създадена с помощта на Фондация BCause с цел е да развие устойчиви услуги и подкрепа за старите хора и паралелно с това да развие местен капацитет и знание.