Отворена позиция за „Оперативен мениджър“ във Фондация „Благотворител“

20.06.2018 | Новини

Фондацията работи от 2004 г. в сферата на образованието. Мисията и ценностите на фондацията ръководят екипа към създаване на условия и подкрепа за развитие на дарбите и професионалното бъдеще на младежи, лишени от родителски грижи.

През последните 8 години голяма част от усилията на фондацията са съсредоточени върху програма за усвояване на добродетели в учебните заведения и преход от класическия модел на преподаване към позитивно образование за изграждане на характера.

За позицията

Допълнителна информация и въпроси можете да получите на gro.l1716272480etiro1716272480vtoga1716272480lb@ec1716272480iffo1716272480 или на 0889 494 440.