Награди Проект на Годината 2017 бяха връчени на публична церемония за тринадесета поредна година.

30.03.2018 | Новини

Публичната церемония се състоя на 29 март 2018 от 18.30 часа в Литературен клуб Перото

Мария Петкова от Фондация Лале откри церемонията и представи членовете на журито, които всяка година са доказани професионалисти от бизнеса, медиите и дипломати.

В присъствието на представители на  организации, чиито проекти бяха номинирани, партньори, колеги, приятели и гости членовете на журито обявиха наградените проекти.

В конкурса тази година са участвали 19 граждански организации, които са изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на живот в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, към които те са насочени.

Победители в конкурса са:

Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие в община Търговище, Сдружение „Асоциация НАЯ“ Търговище

Целта на проекта е да се осигури устойчива социална услуга за пострадали от домашно насилие в община Търговище.  Използван е комплексен подход, който включва сътрудничество между различните институции в общината за предоставяне на качествени и достъпни услуги, по-високи стандарти и ефективност на действията по защита и подкрепа на жертви на домашно насилие.

Инициативата помага за разрешаването на проблемите със социалното разделение, изолацията и липсата на приемане на хора от различни държави и култури сред българската общност. Събитията целят също преодоляване на предразсъдъци и стереотипи посредством групова работа и директно общуване в защитена среда и с опитни фасилитатори.

„По-добре недей” – кампания за превенция на сексуално насилие и експлоатация сред тийнейджърите,Фондация „Лърн“

Целта на проекта е да информира чрез социалните медии и на живо българските тийнейджъри как да разпознават безпогрешно рисковите фактори, ситуации, отношения и поведения, които биха довели до сексуално насилие и експлоатация и биха ги поставили в позиция на зависимост. Да умеят да реагират в подобни ситуации, за да се предпазят, защитят и изцяло да ги избегнат и тежките им последствия.

„Всички сме замесени от едно тесто“, Сдружение Международен съвет на самодейните средища – програма Мрежа Хлебни къщи – Хлебна къща София и Сдружение Съвет на жените бежанки в България.

Целта е създаване на сигурна и уютна среда в пространството на Хлебна къща София, където деца бежанци и търсещи закрила се „смесват“ свободно с български деца чрез общностно месене на хляб, участие в образователни активности за развиване на социални умения и интерес към заобикалящия ги свят.

Трите награди са равностойни. Наградените организации получиха статуетки, специално изработени от Георги Чапкънов, и малък грант.

Церемонията бе организирана в партньорство с Националния дворец на културата и с медийното партньорство на вестник Капитали Информационния портал на неправителствените организации в България.

Още информация/снимки: фондация Лале