Европейската гражданска инициатива – начин да чуят гласа ви в Европа

06.12.2018 | Новини

Европейската комисия да наложи задължително обявяване на произхода за всички хранителни продукти. Храните задължително да носят етикети дали са подходящи или не за вегетарианци и вегани. Да се сложи край на злоупотребите с европейски фондове чрез по-добър контрол на решенията за тяхното изразходване, изпълнението им и наложените санкции.

Това са само част от каузите, които отделни граждани и неправителствени организации от страни членки на ЕС се опитват да осъществят на европейско равнище. За да постигнат това, те използват Европейската гражданска инициатива – инструмент, създаден от Европейската комисия специално за да стимулира гражданското участие в политиките на ЕС.

В интернет на адрес http://ec.europa.eu/citizens-initiative всеки може да подкрепи вече съществуваща кауза с европейски обхват, която набира поддръжници. Също там може да се обяви и нова инициатива. За целта тя трябва да е припозната от поне седем граждани на ЕС, които живеят в седем различни държави членки.

След като дадена идея събере 1 милион подписа, Европейската комисия се ангажира да я разгледа и да вземе решение за последващи действия. Инициатива може да бъде организирана във всяка една област, в която комисията има правомощия да предлага законодателство, например защита на потребителите, енергетика, селско стопанство, транспорт и т.н.

Европейската гражданска инициатива е механизъм, който дава възможност на гражданите да поставят въпросите, които ги вълнуват. Обединен с други хора от цяла Европа в името на обща кауза, отделният глас придобива по-голяма сила и реално може да предизвика промени и да повлияе върху политиката на ЕС.

За повече информация относно Европейската гражданска инициатива, включително списъка на инициативите, за които в момента се събира подкрепа, посетете сайта на инициативата.