Дискусия „Корпоративна устойчивост и отговорност“

11.06.2018 | Календар, Новини

На 13 юни 2018 г. от 16:30 ч. ще се състои приятелска дискусия CSR2023БГ, на която ще бъде представен учебникът „Корпоративна устойчивост и отговорност“ с автор Марина Стефанова.

В учебника е представена и работата на фондация BCause в помощ на дългосрочни програми на отговорни компании, със специално внимание върху отчитане на социалния ефект. Като илюстрации са използвани програмите „Забавно лято, грижовна есен“ на Филип Морис България и „Еко Грант“ на А1.