Дарителски бюлетин # 26, септември 2018

28.09.2018 | Бюлетин

Здравейте!
Представяме ви брой 26 на дарителския бюлетин на БДФ. В предходните две издания поставихме акцент на дарителството на работното място и организираното корпоративно доброволчество. В този брой на фокус е ангажираността и участието на най-високите нива на управление в една организация в постигането на промяна чрез дарителски инвестиции. Защо е важно да говорим за това? Защото практиката показва, че всяко намерение, прераснало в идея или проект, насочен към значима кауза, постига устойчивост, едва когато представители от всички организационни нива са истински въвлечени в конкретното му планиране и развитие. Резултатите не зависят единствено от обема инвестиции – поне що се касае до постигане на качествена промяна. Затова и прякото участие на директори, членове на управителни съвети и топ мениджъри в реализирането на дарителските политики и програми е от съществено значение. От една страна те задават посоката и смисъла, от друга привнасят работещи бизнес модели за по-значими резултати. Личният им пример носи заряд и увлича служителите като приятели и посланици на общосподелената кауза. И така – по темата Колко е важно да бъдем ангажирани“ поканихме да представят своя опит директори на фондации и компании. Изказваме признателност за приноса на: Нанси Шилър, президент на Фондация Америка за България“, Огнян Траянов, основател и изпълнителен директор на ТехноЛогика, Арно Льоклер, главен изпълнителен директор на Сосиете Женерал Ескпресбанк, Даниел Шопов, търговски директор на Avon за България, Албания и Македония, и на Захарина Вецева, директор Комуникации и Корпоративна социална отговорност на TELUS International Europe. По традиция в изданията на Дарителския бюлетин ви представяме и новоприсъединилите се към общността на Българския дарителски форум компании и фондации. В този брой можете да прочетете повече за фондация Русе – град на свободния дух“, споделено от нейния изпълнителен директор Елена Минкова.Ето какво разказаха всички те…

„Членовете на Борда носят опита от техния досегашен професионален живот и допринасят с гледна точка и насочване“ Нанси Шилър Президент на Фондация „Америка за България” За ролята на Борда и принципите на въвличане на членовете му за стратегическите решения, приноса на всеки един от тях и важните срещи за лични впечатления и обсъждане на визията за промяна: към цялото интервю

Личният ангажимент на директора демонстрира интегритет и влияе върху мотивацията на служителите Огнян Траянов Основател и изпълнителен директор на ТехноЛогика За осъзнаването на смисъла на корпоративната социална отговорност като потребност, допълваща основната бизнес дейност на компанията, а не като самоцел или маркетингова стратегия: към цялото интервю

Ролята на мениджмънта трябва да е видима на всички нива, като подкрепя и вдъхновява своите екипи“ Арно Льоклер Главен изпълнителен директор на Сосиете Женерал Експресбанк За постоянството в това мениджмънтът да задава посока и дава личен пример на служителите си: към цялото интервю

„Мениджърите на различни позиции са сами по себе си лидери на мнение, имат силата и възможността да провокират действия“ Даниел Шопов Търговски директор на Avon за България, Албания и Македония За уменията на топ мениджърите да синхронизират бизнес целите с постигането на ефект чрез дарителските инвестиции: към цялото интервю

Общественият борд ни дава увереност, че имаме доверени партньори при вземането на решения за подкрепа Захарина Вецева Директор Комуникации и Корпоративна социална отговорност на TELUS International Europe За доверието към Обществения борд като предимство и полезно мениджърско решение за управление на дарителските инвестиции: към цялото интервю

Представяме ви: Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ Интервю с изпълнителния директор на фондацията можете да прочетете тук

Българският дарителски форум е организация, която работи за развитието на дарителската среда в България. Ние обединяваме големи фондации и компании в страната, които имат активна и последователна дарителска политика за постигане на социална промяна. Стремим се да създаваме пространство, в което те да споделят свои идеи и практики, свързани с дарителските им инвестиции.
Членовете на БДФ подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, здравеопазването, туризма.
Дарителският бюлетин се подготвя и разпространява с финансовата подкрепа на: