Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за финансиране на проекти

19.06.2018 | Календар, Новини

Български фонд за жените (БФЖ), с подкрепата на Global Fund for Women, обявява конкурс за финансиране на проекти, фокусирани върху овластяване на момичета и млади жени. Бюджетът на конкурса е 30 000 лева, а размерът на максималното финансиране, което една организация може да получи, е до 3 000 лева (три хиляди лева).

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза.

С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на:

  • организации, работещи в сферата на женските права;
  • организации, работещи за преодоляване на множествената дискриминация (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания и др. под.);
  • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
  • новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
  • организации, чийто годишен бюджет е в размер по-малък от 50 000 лева.

Срокът за кандидатстване с проектни идеи е до 23:59 часа на 8 юли 2018 г.

Повече за конкурса можете да прочетете на страницата на БФЖ тук