Актуална възможност за кандидатстване пред Обществения борд на TELUS International Europe

07.09.2018 | Календар, Новини

За трети път тази година Общественият борд на TELUS International Europe кани нестопански организации да предложат своите проекти за финансова подкрепа. Поканата е насочена към неправителствени организации в обществена полза за финансиране на проекти с продължителност до една година.

Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

–> Здравеопазване

–> Образование

–> Околна среда

Всяка година Общественият борд на TELUS International в България разпределя сумата от 150 000 лева между социално значими проекти, предлагащи решение за проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Максималното финансиране, което една организация може да получи от Борда е до 7500 лева.

Краен срок за кандидатстване: 25 септември 2018 г.

Повече на страницата на Обществения борд на TELUS Int. Europe