Рестарт на „Зелени заедно“ – екологичен проект на Пощенска банка

31.03.2017 | Календар, Новини

През 2017-а година Пощенска банка рестартира зеления проект за корпоративна социална отговорност, който вече е с ново име и ново лого. „Зелени заедно“ ще обедини в една завършена цялостна програма всички дейности на Пощенска банка за насърчаване на екологично отговорното поведение и ще изненада служителите й с нови, предизвикателни и атрактивни инициативи.

Проектът ще акцентира върху малките неща, които всеки от нас може да предприеме тук и сега. Основната цел за годината е да анализират и минимизират негативното екологично въздействие на банката върху околната среда, като намалят потреблението на електроенергия, разхода на хартия, въглеродните емисии на банката като цяло и да реализират в практиката стратегията „Намали“, приета от Зеления борд на банката.

Първите зелени действия на екипа включват реализиране на акция „Излез на зелено“ на 01 април 2017.  Всички служители от централата са поканени да посадят дръвчета в двора на банката, пресадят офисните цветя и съберат употребяваната хартия в офиса и я предадат за рециклиране.