За втора учебна година „Научи се да даряваш“ влиза в час

11.09.2017 | Новини

През 2017/2018 програмата ще се реализира в 22 класа от 20 училища в 15 града страната. Над 650 ученици от 1 до 12 клас ще имат поне веднъж седмично практични занимания по „Научи се да даряваш“. БДФ цялостно управлява програмата и оказва методическа и логистична подкрепа на учителите, като осигурява ментори, външни гости – практици, които влизат в час или канят учениците на своите работни места, за да им представят конкретна тема или да ги включат в проект.

БДФ си поставя за задача да подобрява разбирането и отношението на ключови социални групи към дарителството като активни граждани, подрастващи и млади хора, практици и професионалисти в различни икономически и обществени сфери. Един от конкретните инструменти в това направление е програмата „Научи се да даряваш“ – чрез която темите „дарителство“ и „гражданско участие“ се интегрират в общата училищна програма от 1 до 12 клас.

Подходът и съдържанието на програмата са адаптирани от американската Learning to Give. В подготовката на прилагането й в България бяха въвлечени учители и други експерти, с чиято помощ бе разработена съвкупност от 150 урока по над 30 теми и подтеми с описания на съпътстващи практически проекти, които учениците имат възможност да планират и изпълнят. Учебната 2017/2018 година е втората поредна, в която „Научи се да даряваш“ e включена в седмичната програма на български училища. След анализ на пилотното въвеждане през 2016/2017, обратна връзка от всички учители, ученици и част от родителите, взели участие в първата година, бе разработена и структурата за втората учебна година на прилагане.

През учебната 2017/2018 година програмата ще се реализира с финансовата подкрепа на: