За пети пореден път ФРГИ обявява национален конкурс за създаване на нови Младежки банки.

07.07.2017 | Календар, Новини

Младежката банка е екип от млади хора (от 14 до 25 г.), които набират средства от дарители, за да финансират идеи на свои връстници. Младежката банка развива лидерски умения и знания в областта на филантропията.

През 2012 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) въвежда модела „Младежка банка“ у нас и оттогава подкрепя екипите на Младежки банки в цялата страна.

В конкурса могат да участват граждански организации, които работят в младежката сфера или неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години. Важно условие е, в случай, че неформалната младежка група не е регистрирана, да намери организация-посредник, която да получи финансирането от нейно име.

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електронен адрес: gro.g1716704736b-fic1716704736w@sru1716704736knok1716704736 до 6 август 2017 г. Документите, както и подробни указания за кандидатстване са достъпни на сайта на ФРГИ тук.

Одобрените кандидати ще получат финансиране за организационно развитие, обучения за въвеждането и прилагането на модела, месечна онлайн подкрепа, както и възможности за обмен на опит и добри практики в мрежата Младежки банки България.

Към момента Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя 14 младежки банки в 14 български града. От въвеждането на модела през 2012 г. до сега, ФРГИ е обучила повече от 250 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на Младежките банки.

На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 200 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално.