Общественият борд на TELUS International Europe отваря системата си за кандидатстване

04.09.2017 | Новини

Грантовата система на TELUS International Europe вече е отворена за приемане на проектни предложения от неправителствени организации.

Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. Крайният срок за подаване на формулярите е 6 октомври 2017 г.

Общественият борд на TELUS International ежегодно подкрепя стотици неправителствени организации, представили креативни и полезни за обществото идеи, и съществува във всяка държава, в която TELUS International оперира. Българският Борд е шестнадесетият по ред за цял свят.  За 2015 г. и 2016 г., 37 местни неправителствени организации спечелиха доверието на членовете на Борда, а общият брой на кандидатурите за периода е 220.

При нужда от допълнителна информация и справка за критериите за кандидатстване, може да свържете с Искра Василева и Александра Коларова на телефон 02/931 73 30/31, мейл: moc.l1709538834anoit1709538834anret1709538834nisul1709538834et@gb1709538834.rsc1709538834, или да посетите http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria-community-board.