Фондация BCause обявява конкурс за набиране на документи за стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2017/2018 година

04.09.2017 | Календар, Новини

Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв.

Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

Процедура за кандидатстване:
– Кандидатите попълват формуляр по образец (изтеглете);
– Кандидатите трябва да представят сканирани сертификати и грамоти от участията си в национални и международни състезания и конкурси по математика и информатика;
– Кандидатите трябва да представят бележка от учебното заведение с успеха си от предходната учебна година (2016/2017);
– Кандидатите трябва да опишат как смятат да използват средствата от стипендия „Лука Бекяров”

Формулярът за кандидатстване по образец и документите трябва да бъдат подадени в срок до 06 октомври 2017 г. по електронен път на адрес gb.es1716748738uacb@1716748738eciff1716748738o1716748738 При получаване на документите, всеки от кандидатите ще получи обратно потвърждение.

След първоначалния подбор по документи, с избраните финалисти ще бъде проведено интeрвю, което ще определи крайния получател на стипeндията.

За допълнителна информация:
http://www.bcause.bg/luka-bekyarov.html
Фондация BCause
02/9811901