SEEDplus – нова възможност за стартиращи млади предприемачи

18.09.2017 | Календар, Новини

През 2017 и 2018 г. Фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. Проектът SEEDplus се финансира от програма „Еразъм за млади предприемачи“ на Европейската комисия.

От подкрепа по проекта могат да се възползват социални предприемачи, лидери на нестопански организации и IT предприемачи, които могат да се свързват както помежду си, така и с по-широката група на традиционни предприемачи. В унисон с европейските директиви, приоритет на проекта е и да помогне на предприемачи между 18 и 35 години и жени-предприемачи.

Български стартиращи предприемачи кандидатстват с бизнес план и могат да получат възможност да съберат и обменят знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач от друга държава в Европа. Установени български организации пък могат да кандидатстват, за да станат домакини на чужди млади предприемачи в нашата страна.

Целта на „Еразъм за млади предприемачи“ е да насърчава развитието и конкурентоспособността на малки и средни предприятия в Европа, като поощрява обмена на знания. Специална цел е популяризирането на бизнес модели със социално въздействие на социални предприятия, така че те да бъдат устойчиви и да допринасят за общия икономическия растеж, като осигуряват работни места и социално включване на различни уязвими групи. Конкурентоспособността и излизането на международни пазари за малките и средни предприятия е друга важна цел на проекта.

 

EU LOGOИнициативата е подкрепена от Европейския съюз.
An initiative supported by the European Union.

Erasmus logo