Rinker’s Challenge #4 – предизвикателството за стартиращи предприемачи

01.09.2017 | Календар, Новини

Победителите ще получат стартово финансиране от 20 000 лева и едногодишна помощ от експерти

За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause отправя покана  към предприемчивите хора с идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да спечелят безвъзмездно финансиране за своя бизнес. Това издание на конкурса ще подкрепи само бизнес идеи със значим социален или екологичен ефект.

Търсят се бизнес идеи, които допринасят отчетливо за подобряване на живота на хората и общностите в България, без значение от икономическата дейност и отрасъл, в който се развиват.

Всеки кандидат трябва да покаже как реализирането на идеята му ще има положително въздействие поне в една от посочените области – здраве, иновации, култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки права.

Конкурсът за участие в Rinker’s Challenge#е отворен до 25 септември 2017, а кандидатстването става само онлайн, на български език, в сайта на Център „Ринкър“.