Позиция на БДФ във връзка с предложените промени в Закона за съдебната власт

06.07.2017 | Новини, Становища

Във връзка с предложените промени в Закона за съдебната власт БДФ заявява своята позиция:

„Настоящото становище е от името на дарителската общност в България, която години наред инвестира ресурси и усилия за постигането на социална промяна във всички обществени сфери в страната. Само през последните 10 години над 800 милиона лева са дарени за добро управление, местно развитие, образование, екология, култура и изкуство, здравеопазване и др.

С предложения закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за съдебната власт индиректно се подкопават и дискредитират всички дарителски усилия, защото се внушава, че даряването на средства и подпомагането чрез финансиращи програми създава зависимости и „външна намеса“. Нещо повече, тези текстове в този ЗИД подкопават целия смисъл на международното сътрудничество и международната финансова помощ.

Дарителството в България има крехка нова история. За създаването на традиция и култура на взаимопомощ, солидарност и толерантност, България има нужда от политики и политици, които демонстрират зачитане и уважение към дарителите – независимо дали български или международни. Този законопроект показва тъкмо обратното – той легитимира публичен разговор и внушения за даряването за определени каузи – добро управление и правосъдие –  като нещо опасно и вредно.

От името на всички членове на Българския дарителски форум, уверяваме, че всеки отговорен дарител, създава конкретни публично оповестени правила и процедури, които да гарантират независимост на подкрепените организации и невъзможност за вмешателство в техните проекти и инициативи.

Убедени сме, че усилията за постигане на добро и по-добре функциониращо общество могат да бъдат успешни само с участието на институции, граждански сектор, бизнес, без налагане на изкуствени и нерагументирани забрани и ограничения на организациии и техните каузи.

Заявяваме позиция, че този законопроект следва да бъде отхвърлен, още повече, че смисълът му нарушава чл. 44 от Конституцията  на Република България, както и Европейската конвенция за правата на човека.

Нека заедно градим общество, в което инвестициите на всеки, който работи за развитие бъдат ценени, а на санкционирани.“

Позицията е изпратена до членовете на Комисията по правни въпроси в НС и до медиите.