Портал Култура обявява Годишния си конкурс за проза и хуманитаристика

25.01.2017 | Новини

Отличията предвиждат раздаването на награди за сборник с разкази, повест, роман и хуманитарна литература. Както и връчването на три специални награди:

– две специални награди (определят се от журито за цялостно творчество или за изключителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката);

– една специална награда за принос към гражданското общество (връчва се от Фондация „Комунитас” на личност, която с дейността си утвърждава принципите на морала и почтеността и по този начин променя българското общество).

В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари – 31 декември 2016 г.  Те трябва да са дело на съвременни български автори; да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности.

В двата конкурсни раздела се присъждат:

– I награда (в размер на 5000 лв.)

– II награда (в размер на 3000 лв.)

Срокът за кандидатстване е 31 март т.г.

Повече подробности – на сайта на Портал Култура.