Център „Ринкър“ обучава младежи от Търговище, Попово и Девня

08.03.2017 | Календар, Новини

На 11 и 12-ти март, във Велико Търново, ще се проведе второто обучение от програмата „Академия за мечти“ на Център „Ринкър“ с 30 младежи от средния курс от Търговище, Попово и Девня. Теми ще бъдат уменията за комуникация и представяне на техните идеи за промяна и планиране на стъпки за тяхното осъществяване.

Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към фондация BCause започна дългосрочна програма по гражданска и предпремаческа култура за средношколци. „Академия за мечти“ ще предлага на младежите мотивация за личностно развитие и придобиване на умения, необходими за реализацията им – лидерство, работа в екип, комуникационни умения и предприемачество.

Младежите са насърчени да се включат в доброволчество и стартиране на собствени инициативи. Участието им може да стане важна част от бъдещото им CV, както и да им помогне да намерят посока в кариерното си развитие. Екипът обучители е от фондация BCause и народно читалище „Бъдеще сега“.

Още информация от сайта на фондацията.