За „Енджиотата и хората“ – разбират ли ни когато говорим за НПО?

15.09.2017 | Календар, Новини

Фондация „Лале“ и Информационният портал за неправителствените организации в България обявяват за трети път конкурс за кратък текст на тема „Защо моята организация е важна за хората?“.

Конкурсът е отворен за всички граждански организации в страната. Целта ни е да предизвикаме и насърчим колегите да ползват човешки език в общуването с хората (най-вече с тези, с които и за които работят), дарителите, доброволците, другите организации, медиите, обществото…

Включете се! 

Разкажете в рамките на най-много 1 страница защо вашата организация е важна за хората. Старайте се да не използвате професионален жаргон, специфични термини и чуждици. Изпратете своя текст на ten.n1709148622oitad1709148622nuofp1709148622ilut@1709148622ofni1709148622 до 15 октомври 2017 г. В писмото си посочете името на организацията и данни за контакт.

Жури от активно пишещи хора (журналисти, блогъри, писатели) ще определи най-добрите текстове по три критерия:

– човешки език на писане;
– ясно и разбираемо представяне на организацията и значението й за хората;
– интересен и вълнуващ разказ.

Най-добрите текстове ще получат парична награда и широко публично представяне.
Наградите ще бъдат публично обявени и връчени в началото на ноември 2017 година.

Очакваме есетата на тема „Защо моята организация е важна за хората?“ до 15 октомври наten.n1709148622oitad1709148622nuofp1709148622ilut@1709148622ofni1709148622