Започна набирането на проекти за новата дарителска кампания „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк България

03.07.2017 | Календар, Новини

И тази година банката ще продължи да подкрепя социални проекти и проекти в сферите здравеопазване, култура, образование, спорт и опазване на околната среда

За осемте години, през които се провежда, дарителската инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ е подкрепила над 210 проекта, с над 2.4 млн. лв. Очакваме Вашите предложения за проекти за новата дарителска кампания до 1-ви Август. За повече информация тук

Допълнителни критерии за подбор на проекти през 2017 г.:

– Здравеопазване – профилактика, продължаващо лечение и рехабилитация на високорискови деца и възрастни;
– Социални проекти – подкрепа за деца и възрастни с психични заболявания; подкрепа на самотни възрастни, в крайно тежко социално положение; социализиране на хора с трайни физически увреждания;
– Култура, Образование, Спорт –  опазване на културно-историческото наследство; интегриране на различни общности и на хората с интелектуални затруднения; подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до културно-исторически забележителности;
– Опазванена околната среда – подобряване и изграждане на инфраструктура за достъп до природни обекти от национално значение; опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения.

За контакти:
Райфайзенбанк (България) ЕАД
Ул. Гогол 18-20, София 1504, България
e-mail:  gb.n1716710980esief1716710980fiar@1716710980rp.ov1716710980tsros1716710980nops1716710980отдел Комуникации, за кампанията „Избери, за да помогнеш“
Руслана Щилиянова, тел. 91 985 187