Фондация „Лале“ отличи проектите на 2016 г. в социалната сфера

13.04.2017 | Новини

Фондация Лале връчи своите традиционни награди „Проект на годината“. Два от спечелилите са проекти на членове на БДФ или с тяхно сериозно участие.

„Подкрепи семейство“ е проект на Фондация „Карин дом“, осъществен с подкрепата на Societe Generale Експресбанк. Помага на семейства с бебета и деца до 4 години със специални потребности, които живеят в малки населени места в страната, да се грижат по подходящ начин за децата си,  да ги социализират и компенсират по адекватен начин дефицитите.

Фондация „Светът на Мария“ спечели с проект, който подкрепя хората с интелектуални затруднения да развият трудови и социални умения. Те все по-активно работят извън защитеното пространство на Дневния център като извършват разнообразни дейности по организиране и провеждане на културни събития, общуват с нови хора и се развиват.

Третият спечелил проект е на Център за приобщаващо образование с програма „Едно училище за всички“, който цели по-качествено образование за всички деца и формиране на общност от специалисти със споделени ценности за приобщаващото образование.