Над 600 деца изследваха света на дарителството с програмата „Научи се да даряваш“ през първия учебен срок на годината

14.02.2017 | Новини

Концепцията „Научи се да даряваш“ е училищна програма за дарителство и участие в обществения живот, реализирана от Български дарителски форум. Тя е част от общата образователна система и включва уроци в клас и практически упражнения. Подходът залага на пълноценното и различно общуване между учители, ученици и родители.

Програмата е вдъхновена от американската платформа „Learning to give“. Дотук включва преведени и адаптирани за българския контекст над 250 урока, ресурсен сайт, обучения за учители и разработени индивидуални планове за часовете от 1 до 12 клас в 10 училища в различни градове от страната.

Темите са разнообразни и много отвъд класическото разбиране за дарителство. Концепцията обхваща целия спектър от умения и знания за доброволчество, грижа за околната среда, местно развитие, ролята на бизнеса и нестопанския сектор в живота ни, финансова култура, демократични ценности.

През първия срок на учебната 2016/2017 година, в зависимост от възрастта, децата разбраха какви са правилата в час и се обединиха около тях, разсъждаваха върху въпроса трябва ли всички деца да ходят на училище. Научиха защо животните са ни важни и как да се грижим за тях, как да засадим дръвче. По-големите обсъждаха нещата, за които си струва да се борим, и придобиха знания как да бъдем доброволци за каузи, които ни вълнуват. Срещнаха се с бежанци, които разказаха собствената си история и научиха повече за толерантността. Засадиха клен, посетиха полицейски участък, запознаха се с педиатър, който се грижи за децата, и така научиха повече за лекарската професия, облагородиха градинка, и още, и още…

Часовете са динамични, построени на дискусия или игри, залагат на посещения в различни извънучилищни места или на интересни гости, които говорят пред децата по различни теми, заложени в програмата.

В първия срок на годината с доброволен труд, експертиза и споделяне на личен опит в програмата се включиха  представители на ветеринарна клиника „Добро хрумване“, Клуб на НСО в Търговище, Медното сърце на България „Аурубис“, Националната гвардейска част, Съвета на жените бежанки в България, фондация „Вземи ме вкъщи“, фондация „Екообщност“, фондация „Дечица“, фондация „Подарете книга“, Районното полицейско управление в Сливен и десетки родители.

Учителите и родителите споделят, че виждат ценността на програмата в това, че децата не просто научават и практикуват основни принципи на дарителството и активното гражданство, но и че стават по-внимателни по между си и по- чувствителни за нуждите и на другите около тях.

На Фейсбук страницата на програмата може да намерите различни истории от часовете, цитати на родители и учители, мисли и вълнения на деца на различна възраст, забавни истории от проекта: https://www.facebook.com/learningtogivebg/