Над 210 000 лв. набра благотворителна инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”

03.02.2017 | Новини

Сумата е набрана от дарения на служителите на Групата Райфайзен и от самата банка, която добавя средства към всяко дарение на свой служител. В кампанията има и дарения от външни дарители, които постъпват директно по сметките на организациите или чрез SMS-и, както и чрез онлайн платформата за дарения на инициативата izberi.rbb.bg.

За осемте години, през които се провежда, “Избери, за да помогнеш” е подкрепила 211 значими проекти в четирите основни направления – Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование с общо 2 493 727 лв.

В осмата дарителска инициатива “Избери, за да помогнеш” участие взеха 1651 служители на Групата Райфайзен в България. Заедно с подкрепата на банката общата сума за тазгодишната кампания, набрана от банката и служителите й възлезе на 186 089 лв.

“Избери, за да помогнеш” 2016 се проведе в периода ноември 2016 г. – януари 2017 г. и подкрепи 22 проекта. Най-много средства събра проектът на Администрацията на Президента – Българската Коледа (29 440 лв.), който бе подкрепен от 277 служители, следван от проекта на Центъра за защита правата в здравеопазването – „Ракът на гърдата се лекува“ (26 988 лв.) и от проекта на Фондация „Заслушай се“ – „Глухите деца могат всичко, само не чуват“ (18 974 лв.)