Конкурс за учители за програмата Научи се да даряваш 2017/2018 г.

20.03.2017 | Новини

Търсим учители за програмата „Научи се да даряваш” за учебната 2017/2018г.

Ако мечтаете вашите ученици да проявяват грижа и внимание към другия, ако вярвате, че те самите могат да променят действителността и сте готови да им помогнете в това – станете част от програмата „Научи се да даряваш” на Български дарителски форум, подкрепена от фондация „Америка за България“, фондация ОАК, Societe Generale Експресбанк и Технологика.

За учебната 2017/2018 година програмата ще избере и работи с  24 учители и техните класове. Предвидена е да се реализира в 30 седмици, по един час седмично (в час на класния или в друга форма по преценка на учителя).

Учителите, включени в програмата, ще преминат през обучение ( 9-11 юни, 2017 в София), ще имат ментори, както и достъп до външни лектори – представители на български фондации и компании, които даряват и работят за социална промяна. Те ще получат достъп до адаптирани за целта на програмата учебни материали и ще имат възможност да споделят опита си през онлайн платформата.

 Търсим учители, които са:

1. Aктивни и отворени да учат;
2. Mотивирани за нови предизвикателства в подходите за преподаване;
3. Kласни ръководители на деца от 1 до 4-ти клас;
4. Aктивни, мотивирани учители, които работят с деца от 5 до 12 клас;
5. С умения за работа с интернет, както и с базови технически умения и умения за писане;
6. Със знание, опит и интерес в теми като благотворителност, дарителство и доброволчество.

Търсим учители, които споделят, че отговорното дарителство и полагането на доброволен труд са механизми за положителна промяна на средата, в която живеем.

Търсим училища, които:

1. Имат поне 3 реализирани инициативи в последните 3 години в училище или извън него, които да включват полагане на доброволен труд и/или организиране на дарителски кампании и акции;
2. Имат клубна дейност с хуманитарна насоченост (различни от спорт и изкуство);
3. Имат работещ екип и пълноценно взаимодействие между директор, учители и съветници;
4. Имат активно училищно настоятелство, което участва в живота на училището;
5. Имат активни и мотивирани учители, отворени за предизвикателства иновативни методи и подходи в преподаването.

 За да кандидатствате за учител в „Научи се да даряваш“, е необходимо да изпратите следните документи:

1. Мотивационно писмо, в което да опишете опита си, защо искатеда участвате в програмата, какво ще донесе тя лично на Вас и на децата, с които работите (молим, не забравяйте да оставите координатите си за връзка и да ни разкажете с кой клас работите);
2. Декларация за подкрепа от директора и от психолога/педагогическия съветник на училището;
3. По желание, придружаващи снимки или материали по Ваша преценка, които показват опита в посочените сфери.

При избора на участници, ще взимаме предвид следните неща:

1. Опита на учителя и на училището в работа в проекти свързани с благотворителността;
2. Готовността и желанието на учителите да работят в екип;
3. Желанието на учителите да споделят опита си с други колеги, да бъдат ментори когато и ако се налага;
4. Желанието и готовността на учителите да отделят време и пространство за програмата, да организират и подготвят уроците;
5. Тъй като една голяма част от програмата е онлайн, са важни техническите и компютърни умения, които имат учителите;
6. Готовността на учителите да въвлекат родителите и местната общност в работата по програмата;
7. Убеждението на учителите, че допълнителната работа с децата по проекти ги обогатява и изгражда нови знания и умения в тях, които ще са им от полза в бъдеще и ще ги направи пълноценни граждани.

Кандидатствайте до 20 април 2017 г. Моля, изпратете необходимите документи на адрес gro.a1721677728iragl1721677728ubfd@1721677728nayri1721677728meh1721677728.