Как изглеждат активните НПО в България през 2017

19.05.2017 | Новини

Доклад на Институт „Отворено общество“ – София анализира гражданския сектор в страната ни през настоящата година. Според изводите в него типичната активна неправителствена организация е малка, установена в столицата или друг областен град, с ограничен финансов ресурс, зависи от проектно финансиране, разполага с малоброен, но високо квалифициран екип, който често работи на доброволни начала и който е готов да отстоява демократичните права и свободи на гражданите.

Това са част от наблюденията, отразени в доклад „Активните неправителствени организации в България през 2017 г.“, изготвен от Институт „Отворено общество“ – София.

Още акценти:

► Близо половината от анкетираните активни неправителствени организации съобщават, че през 2016 г. са имали годишни разходи под 20 хиляди лева. Общо две трети от организациите са имали годишни разходи до 100 хиляди лева. Организациите с годишен бюджет от над един милион лева са по-малко от един процент от анкетираните.

► Над половината от анкетираните представители на активните НПО в България (55%) са на мнение, че в сравнение с преди 5 години се наблюдава повишаване на гражданската активност и участието на гражданите в дейността и каузите на неправителствените организации.

► Обществените сфери, в които гражданските организации имат най-силно влияние, са доброволчеството, работата с деца и младежи, екологията и опазването околната среда, както и закрилата на правата на човека. Анкетираните смятат, че НПО имат относително по-ограничено влияние в сфери като интеграцията на ромите, социалната справедливост и мониторинга върху работата на институциите. Активните НПО са на мнение, че предоставянето на експертно знание, застъпничеството за права и представителството на интересите на различни социални групи са трите основни източника на легитимност в тяхната работа.

► Българският неправителствен сектор е силно феминизиран. В екипите на над 50% от анкетираните активни неправителствени организациите преобладават жените, а при други 35% от организациите жените и мъжете са представени по равно. Данните от изследването показват още, че в две трети от активните организации сред персонала има хора на възраст до 29 години.

► Преобладаващата част от хората, ангажирани в дейността на активните неправителствени организации, споделят общи ценности, свързани със защита на основните граждански права и свободи. Над 57% от представителите на активните НПО заявяват, че не биха се съгласили демократичните права и свободи в страната да се ограничат за известно време, за да се въведе повече ред и сигурност. За сравнение, на сходен въпрос само 32% от гражданите отговарят отрицателно.

Към началото на 2017 г. в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието има регистрирани над 14 600 неправителствени организации. Преглед на данните в регистъра показва, че в страната ежегодно продължават да се регистрират по над 800 нови неправителствени организации, работещи в обществена полза.

Повече подробности – на сайта на Институт „Отворено общество“ – София