Истинската информация срещу платеното съдържание. Къде сме ние?

24.04.2017 | Новини

На 21 април Българският дарителски форум (БДФ) и Асоциацията на Европейските журналисти-България (АЕЖ) проведоха работна среща с фокус върху две важни теми от българската медийна среда: наличието на платено, но необозначено като такова, медийно съдържание и последиците от това и безименното отразяване на значими инициативи и проекти в полза на обществото, реализирани от компании и организации.

Резултатът е от тези проблеми е, че аудиторията стана нечувствителна към подвеждащата информация, която достига до нея благодарение на необозначеното платено съдържание, често не правяи разлика между него и автентичното, а това води до липса на възможност за информиран избор, до ниска критичност и размити ценности.

Негласното правило да не се посочват имената на компании, при отразяването на положителни бизнес практики (или пълното пренебрегване на този тип информация), също води до деформиране на медийната среда, липса на адекватна информация и затвърждава негативни нагласи в обществото по отношение на бизнеса. Макар и в по-малка степен, това важи за коректното отразяване на инициативите на граждански организации и тази наложена анонимност също допринася за и без това изкривения (и често негативен) образ на гражданския сектор.

Целта ни е да подновим процеса на общо обсъждане на темата и да търсим на решения, които да  доведат до реална промяна на средата. Стартираме серия от събития, с представители на бизнеса, браншовите организации, юристи и медии, чрез които да достигнем до идеи за работещи механизми и инструменти за въздействие. Първото от тези събития беше работна среща „„Истинската информация срещу платеното съдържание. Къде сме ние?“, проведена за идентифициране и обсъждане на проблемите и възможни решения, които дори и да не водят до кардинални промени, биха работили за ограничаване на необозначеното рекламно съдържание и за повишаване на позитивното и конкретно отразяване в медиите на бизнес и благотворителни новини.

От страна на медиите участваха Велислава Попова – Дневник; Весислава Антонова, Капитал; Ирина Недева – БНР и председател на АЕЖ; Надя Обретенова, БНТ; Паола Хюсеин, 24 часа.

От страна на бизнеса: Виктория Блажева – Уникредит; Елица Георгиева – Лидл България; Елена Матеева, Софарма (и член на УС на БДВО), Васил Николов, представител на Перно Рикар България. Гледната точка на фондациите дадоха: Елица Баракова – BCause; Илияна Николова, ФРГИ; Миряна Маламин-Сирийски – Светът на Мария; Николета Даскалова, фондация „Медийна демокрация“.

Браншовите организации бяха представени от Александър Христов, БДВО, Габриела Маринова, ББЛФ,  Красимира Величкова и Боряна Кирилова, БДФ, Мария Черешева, Емилия Зафираки, Камелия Иванова, АЕЖ, Тодор Янев, БАПРА.

Работната група достигна до редица идеи за провеждане на дългосрочна кампания със съдействието на СЕМ и главни редактори и юристи на медии, създаване на платформа за добри новини (значими каузи), създаване на стандарти за общественозначими инициативи проекти с участието на всички заинтересовани страни и т.н.

Очаквайте пълния списък с идеи и предложения, както и покана за една по-широка дискусия, на която те ще бъдат представени и дискутирани.