Фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак” обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за учебната 2017-2018 година.

12.09.2017 | Календар, Новини

Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини или в социални домове.

Могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни университети. Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците.

Най-важният критерий за избора на стипендианите е успехът, който имат от предходната учебна година; на второ място се оценява социалният им статус.

Срокът за кандидатстване е 6 октомври 2017 г.

Подробна информация и формуляри ще намерите в сайта на фондация BCause: http://www.bcause.bg/gotovi-za-uspeh.html