Церемония на програма „Готови за успех“

09.11.2017 | Календар, Новини

105 отлични студенти и ученици ще бъдат стипендианти на програма „Готови за успех“ през академичната 2017/2018 г.  На 9 ноември те ще получат грамоти на официална церемония в София.

За единайсетте години досега стипендиантската програма „Готови за успех“ е раздала 1140 стипендии на обща стойност над 1,7 млн лв. Средствата са изцяло от дарения – от хора и компании, които подкрепят тези млади хора в усилията им да завършат образованието си. Фондация BCause набира средства за „Готови за успех“ целогодишно.

Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция. Готови за успех“ е програма на фондация BCause в партньорство с Фондация “Сирак” от 2006 година.

Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. Чрез тази програма стипендианти не само имат възможност да продължат образованието си, но и да получат подкрепа за старт в кариерата и да се запознаят с водещи работодатели.

Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици.
2000 лева осигуряват стипендия за студент, а 1000 лева – за ученик в 12-ти клас.Броят на стипендиите „Готови за успех“ зависи от сумата на набрани през годината дарения.