Годишно Общо събрание на Български дарителски форум

02.05.2017 | Календар, Новини

На 10 май 2017 г. ще се проведе годишното Общо събрание на сдружение “Български дарителски форум”.

Поканени са всички членове и наблюдатели, мястото е SOHO, Coworking room, ет. 3, ул. Искър №4, от 15,00 ч.

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на отчет на Управителния съвет за дейността на БДФ през 2016 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на годишен финансов отчет за дейността на БДФ за 2016 г.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на оперативен план и бюджет за дейността на БДФ през 2016 г.
4. Други.