„Герои в Зелено“ – кампания на Пощенска банка

27.09.2017 | Календар, Новини

10 къщички за птички и 5 хранилки са монтирани в района на Централата на банката, а градинката пред клон „София-Плиска“ е почистена.

Служители на Пощенска банка ще участват в реализирането на два проекта, по един в София и Стара Загора на 16 и 20 октомври, за подобряване състоянието на околната среда и в подкрепа на обществото.

Те ще бъдат част от най-новата вътрешна кампания на банката „Герои в зелено“, която има за цел да насърчава екологично отговорно поведение у служителите .

Чрез нея те могат да кандидатстват за финансиране от банката за реализация на различни местни проекти, които сами са избрали да подкрепят.

До момента има четири реализирани проекта, предложени от служителите на Пощенска банка.