Годишна среща на Форум „Социални предприятия в България“

07.03.2017 | Календар, Новини

На 20 март, в American Corner, Столична библиотека, ще се проведе Годишна среща на Форум „Социални предприятия в България“.

Ще бъдат дискутирани застъпнически теми – постижения през 2016-та и предстоящи задачи. Пенка Цветкова от Фондация BCause ще представи възможностите за европейски обмен на програма „Еразъм за млади предприемачи“.

Форум „Социални предприятия в България“ е неформално обединение на хора и организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Той способства за обмена на информация и за формирането на политики, поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво.

Основна цел на Форум „Социални предприятия в България“ е подобряване на средата за развитието на социалното предприемачество в България като дейност в полза на обществото.

 

Работата на Форум „Социални предприятия в България“ се координира от Фондация „BCause“ (доскоро „Помощ за благотворителността в България“).