Фондация BCause и Мтел стартират „Мтел еко грант“

27.03.2017 | Новини

Малки, но стойностни проекта в областта на екологията ще си разпределят общо 25 000 лева, предоставени от телекома. Всеки един от тях може да получи до 8000 лева финансиране, като крайният срок за изпращане на кандидатурите е 20 април.

За поредна година с приорит са проекти за опазването на околната среда и биоразнообразието, в които участват деца и младежи. За участие в програмата „Мтел еко грант“ могат да кандидатсват еко клубове и ученически обединения, неправителствени организации, читалища и училищни настоятелства. За поредна година приоритет ще бъдат проектите за опазването на околната среда и биоразнообразието, в които участват деца и младежи. През настоящето издание на програмата се въвежда и нов задължителен елемент – всеки един от кандидатите трябва да включва новите комуникационни технологии за търсене, използване или обмен на съдържание в съответните тематични области. Това може да става чрез ползване и създаване на мобилни приложения, информационни източници, сайтове и др.

Проектите преминават през селекция на три етапа. При първият, кандидатурите се разглеждат от програмния екип на Фондация BCause дали спазват основните изисквания на конкурса. Вторият етап включва подробна оценка и класиране на програмите от екипа на фондацията, на база спрямо колко те допринасят за програмата и околната среда. През третия етап жури с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици разглежда проектите и взима окончателното решение кои от тях ще получат финансиране. Те се оценяват на база на това до колко ще допринесат за популяризиране на опазването на околната среда сред младото поколение, ефективност на използваните средства и капацитет за изпълнението им от кандидастващата организация.
Повече – на сайта на фондацията.