Пощенска банка се включва в „Европейската седмица на парите“ с няколко събития за ученици от страната

30.03.2017 | Календар, Новини

 Специалисти от Пощенска банка ще вземат участие в „Европейската седмица на парите“, която се провежда от 27 до 31 март 2017 г. Съвместната инициатива е на Европейската банкова федерация, Асоциацията на банките в България и други национални банкови сдружения и цели да подобри нивото на финансово образование на учениците в основните и средните училища в Европа.

В рамките на „Европейската седмица на парите 2017“ екипът на Пощенска банка ще проведе открити уроци и обучения за ученици от различни градове в страната. Регионални мениджъри на банката ще изнесат открити уроци за повишаване на финансовата грамотност пред осмокласници от Професионалната търговската гимназия в град Бургас и от Профилирана английска гимназия „Гео Милев“ в град Русе.

По инициатива на Пощенска банка ученици от X клас на Американския колеж в София ще присъстват на полудневно обучение в централата на банката, което ще се проведе по програма, създадена специално за тях, с поредица от срещи с пет звена от управление „Корпоративно банкиране“, включително и обучение от управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“.

По време на Европейската седмица на парите експерти от банката ще бъдат ментори на деца от X и XI клас на Националната търговско-банковата гимназия в София и ще им помогнат в разработването на техни „учебни банки“ и при подготовката за състезание.

Централата на банката ще посетят и деца от III клас на 23 СOУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в София, за да разберат как работят банките, какви са модерните начини за банкиране и какво означава изборът на професията банкер.

Вярвайки, че познанията на младите хора в областта на финансите са от изключителна важност за цялото общество, екипът на Пощенска банка е подготвил и специално разработен обучителен материал за финансова грамотност, адаптиран за младежи. Чрез него ще бъдат разяснени целите на „Европейската седмица на парите“, ще бъдат обяснени дейностите и продуктите на банките, произходът на парите, начини за спестяване, инвестиции и управление на личния бюджет.

Мисията на банката е да бъде пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и от позицията на водеща финансова институция да подпомага проекти в някои от основните сфери на обществения живот, като образование, култура, спорт и грижа за околната среда.

Повече информация за „Европейската седмица на парите 2017“: https://abanksb.bg/press/ european-money-week-2017/.

За допълнителна информация:

Силвия Костова, началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг”, Пощенска банка
тел. 02/ 8166 100, 0895 599 191
e-mail: gb.kn1714036780abtso1714036780p@avo1714036780tsoKD1714036780S1714036780,
http://mediacenter.postbank.bg