Български фонд на жените обявява конкурс за финансиране на проекти в подкрепа на бежанците и мигрантите в България

22.11.2017 | Новини

Български фонд за жените (БФЖ), с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за обществени фондации (Global Fund for Community Foundations), обявява конкурс за финансиране на проекти за работа и подкрепа на бежанците/бежанките и мигрантите/мигрантките в България, както и социалното им включване в и приемането им от местните общности в страната.

Общата стойност на конкурса е 20 000 лв. като максималното финансиране на проект е до 2 000 лв. Крайният срок за получаване на проектните предложения е 26-и ноември 2017 г.

Настоящият конкурс има следните приоритети:

– Работа с местни общности с цел разбиране на проблема с бежанската и мигрантската криза и формулиране на възможни решения;
– Социално включване на бежанците и мигрантите в местните общности;
– Промяна на обществените нагласи спрямо бежанците и мигрантите в България;
– Промяна на образа на бежанците и мигрантите в медийната публичност от негативен към позитивен.

Конкурсът има за цел да адресира още и специфичните нужди на жените и децата бежанци, които съставляват повече от половината от бежанския/миграционния поток и са особено уязвими и заплашени от специфични видове насилие и трафик на хора.

Още за конкурса – документи и критерии
Срок – до 26 ноември 2017 г.