Трето обучение по финансова грамотност за студенти, организирани съвместно от СИБАНК ЕАД и фондация BCause

14.09.2017 | Календар, Новини

Форумите са част от дългосрочната програма на СИБАНК за финансова грамотност – основен приоритет на политиката на компанията за корпоративна социална отговорност.

Тяхната цел е предоставяне на основни познания по финансови теми на младежи в неравностойно положение. Обучението се осъщестява с подкрепата на фондация BCause.