БАКБ Предизвикателство – първата фаза на конкурса приключи!

14.12.2017 | Календар, Новини

БАКБ Предизвикателство – Конкурсна програма за социални предприемачи, финансирана от Българо-американска кредитна банка, с фокус върху “зелени” и устойчиви инициативи.

Целта на програмата е да подкрепи инициативността и предприемчивостта сред хората, фокусирани върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие.

БАКБ Предизвикателство предоставя възможност на предприемачи в начален етап да преминат през структурирани обучения, самостоятелна работа, коучинг сесии, както и персонални занимания с водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.

Срокът за кандидатстване изтече на 26 ноември 2017. Оценката на кандидатите по формулярите и събеседване ще приключи до 15 декември 2017.

Участниците в програмата ще бъдат обявени до 21 декември 2017!