Ателие по превод – София, 29-30 май

03.05.2017 | Календар, Новини

Фондация „Елизабет Костова“ (ФЕК) и Съюзът на преводачите в България (СПБ) за седма поредна година организират съвместно Ателие по превод, насочено към преводачи в ранен или среден етап на професионално развитие.

I. ПРОГРАМА:

Тазгодишното издание на Ателието по превод ще протече под формата на двудневна интензивна обучителна програма. Курсът ще бъде насочен към преводачи, както на художествена, така и на нехудожествена литература. Програмата ще премине под ръководството на утвърдени специалисти в областта на превода и ще включи лекции и практически упражнения. Работните езици, необходими за участие в програмата, са български и английски.
Програмата за втора поредна година ще завърши с преводачески слам, отворен за публика, който ще се проведе в присъствието на автора на текста, представен в рамките на слама.

II. ВРЕМЕ И МЯСТО:
Ателието ще се проведе на 29 и 30 май (понеделник-вторник) 2017 в гр. София.

III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1) Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите тук.
2) Два текста, преведени на български език. Текстовете, които е необходимо да преведете, можете да намерите тук.

IV. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Попълнения формуляр за кандидатстване и преведените текстове изпратете на имейл: gb.fk1713251378e@ave1713251378ilis1713251378до 17:00 ч. на 8 май (понеделник) 2017. Моля, въведете като тема на имейла: „Ателие по превод – 2017“.

V. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ:
Всички кандидати ще получат известие по имейл, че кандидатурата им е получена.
Одобрените за участие кандидати ще бъдат уведомени по имейл не по-късно от 19 май (петък) 2017.

VI. ТАКСА-УЧАСТИЕ:
Всеки одобрен кандидат ще трябва да заплати такса-участие в размер на 60 лв., като таксите ще се събират от СПБ, с благотворителна цел.
Двама кандидати ще бъдат допуснати до участие от СПБ като стипендианти, освободени от заплащане на такса-участие.

VII. ХРАНА, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ:

ФЕК ще осигури настаняване и ще покрие разходите за двупосочен транспорт в страната на двама от одобрените кандидати, които са жители на населено място, различно от гр. София.
В почивките по време на програмата, ФЕК ще организира обяд и кафе-паузи за всички участници.

VIII. УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Всички успешно завършили курса участници ще получат удостоверения.

IX. КОНТАКТ:
Симона Илиева, координатор, Фондация „Елизабет Костова“: gb.fk1713251378e@ave1713251378ilis1713251378.