100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ за студенти в България през учебната 2017-2018 година

30.11.2017 | Календар, Новини

5 декември 2017 год., 11:00 часа, Софийски университет „Св. Кл.Охридски”, Университетски театър „Алма Алтер“

По волята на частен дарител от САЩ (сем. Нели и Робърт Гипсън) и инициативата на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий”, в сътрудничество с Американската фондация за България със седалище в Ню Йорк, още през 2004 г. бяха избрани първите стипендии за първокурсници в български ВУЗ, редовно обучение, държавна поръчка.

Всяка стипендия ”Гипсън” е по 2000 лв. за академична година и продължава до завършването на бакалавърска степен. Общата сума на студент за цялото следване е 8000 лева.

През тази академична година подкрепяме общо 100 студенти. Броят на вече връчените стипендии до сега – от учредяването на стипендията, заедно с новоизбраните за настоящата академична година е близо 1200.

Въпреки икономическата криза през 2008 г., сем. Гипсън продължи подкрепата си за програмата. Общата сума, предоставена от дарителите до края на изминалата учебна година е 1 714 734 лева. Стипендията на един студент е 2 000 лева за академична година.

Стипендията е за пълния курс на обучение до завършване на бакалавърска степен (4 години), при изпълнени условия в правилника за провеждане на конкурса от страна на стипендиантите. За специалностите право и медицина дарителите осигуряват средства за пълния курс на обучение, който е съответно 5 и 6 години.

Като студент г-н Гипсън е получил подкрепата на частни дарители и никога не забравя значението на този жест. Двамата със съпругата му, г-жа Нели Лозанова, се обърнаха към Фондацията, след препоръки от Н.Пр. Джеймс Пардю, тогава посланик на САЩ у нас. Фондацията е в основата на дизайна на програмата.

За повече информация: http://www.cmfnd.org/?page_id=521