Състояние на демокрацията и ролята на гражданските организации

22.02.2017 | Календар, Новини

Представяне на резултатите от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

На 28 февруари в София ще се проведе заключителната конференция на Програмата с оператор за подкрепа на НПО в България: Институт „Отворено общество” – София в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Събитието е планирано в две части: първата, насочена към анализ на състоянието на демокрацията, гражданското участие и ролята на неправителствения сектор в България, а втората представя конкретни практики, подкрепени финансово чрез механизма на Програмата.

Повече информация: