НОВ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМА „ЗНАНИЯ ЗА УСПЕХ“

29.08.2016 | Новини

unnamedНа 29 август стартира конкурса по програма „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Специален фокус в петото поредно издание на програмата е създаването на знания и умения в ученици от средния курс на обучение в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейският фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

STEM e интерсдисциплинарен метод на обучение, при който природните науки се интегрират в областта на технологиите, инженерството и математиката. Образованието, фокусирано върху STEM дава възможност на учениците да разберат как тези дисциплини се свързван помежду си в практиката, да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи.

Фокусирайки се върху STEM образнованието в програма „Знания за успех“ SAP Labs България и ФРГИ си поставят за цел: да насърчат интереса на учениците към технологиите и науката;  да създадат възможности за развитие на техните учители в областта на повишаване на качеството на преподаване  в областта на на STEM; да създадат  възможности за практическо приложение на придобитите знания.

В конкурса могат да  кандидатстват средни училища чрез своите училищни настоятелства, като участието им изисква изпращане на попълнени формуляр за кандидатстване и бюджет на проект. Необходимите документи, както и подробни указания за кандидатстване ще откриете тук.