Становище на БДФ до Комисията по труда, социалната и демографска политика към НС във връзка с промени, предвидени в Закона за социално подпомагане

07.01.2016 | Новини, Становища

БДФ подготви становище до Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание във връзка с промени, предвидени в Закона за социално подпомагане.

Становището е провокирано от сигнал, който получихме от фондация „Светът на Мария“. Законопроектът променя реда за провеждане на конкурси от страна на общините за делегиране предоставянето на социални услуги на частни организации.

С предлаганата промяна провеждането на такива конкурси ще е възможно само след завършване на процедурата по разкриване на услугата. Практически готвената промяна ще направи така, че нови инициативи, стартирали със средства на дарители и доказали се като успешни, няма да могат да получат устойчивост и да бъдат припознати като държавно делегирани дейности, освен ако не бъдат прехвърляни на общините.

Ние призоваваме измененията да не се приемат на второ четене.

Прилагаме и текста на Становището