Становище на БДФ във връзка с проектопостановление на МС за изменение и допъление на Закона за хазарта

04.07.2016 | Новини, Становища

Български дарителски форум отново подкрепя намерението на държавата да отделя част от средствата от хазарт за общественополезна дейност. В същото време БДФ изразява опасения, че целите, за които се използват тези средства са твърде ограничени, както в Закона за хазарта, така и в проекта за Наредба.

Смятаме, че дейностите по предпазване на младите хора от хазарт би трябвало да са всякакви дейности, насочени към ангажиране на младите хора в спортни, културни, социални, образователни, доброволчески и други инициативи, а не само тези, чиято основна тематика е превенцията от зависимост.  Предлагаме, заедно с нашите колеги от Български център за нестопанско право и редица промени, свързани с повишаване на прозрачността на процедурата на кандидатстване и разпределяне на средствата, които може да видите в самото Становище.

Поводът отново да се обръщаве със становище до министър председателя Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов, е Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата, публикуван на Портала за обществени консултации ( www.strategy.bg ) и отворен за мнения и коментари до днес, 4 юли 2016 г.

Становище  относно Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 10а от Закона за хазарта.