ФРГИ и „Еврофутбол“ търсят новите Спортни таланти на България

05.02.2016 | Новини

На 21 февруари 2016 г. изтича крайният срок за кандидатстване по програма „Спортни таланти“ на ФРГИ и „Еврофутбол“. „Спортни таланти“ е насочена към индивидуалните състезатели, разпределени в три възрастови групи: до 15 години включително, от 16 до 20 години и от 21 до 25 години. В нея могат да участват и параолимпийци, както и атлети с увредено зрение и/или слух, като отново е предвидена специална квота за тях.

Списъкът с допустимите спортове е над 70. Програмата подкрепя надеждите на българския спорт, като осигурява средства за участия в състезания, за провеждане на тренировки, за екипировка, за  възстановяване и др.

Максималната сума, която се отпуска, е в размер до 5 000 лева. Важно условие е спортистите да осигурят най-малко 20% съфинансиране на разходите по проекта.

Програмата стартира с общонационален конкурс от 20.01.2016 г. до 21.02.2016 г. Всеки спортист, отговарящ на условията, може да кандидатства със свой проект. Кандидатурите ще бъдат оценявани от Група на съветниците, в която са включени известни състезатели и треньори, както и представители на медийните партньори. Кандидатствай тук.

За своите четири издания на програма „Спортни таланти“, ФРГИ и „Еврофутбол“ са подкрепили 103 спортисти, някои от тях два или три пъти. Предоставените средства са на стойност над 500 000 лева.

Всичко това е пряко доказателство за спазването на ангажиментите към младите спортни таланти на България, които компанията пое преди години. Това прави програмата уникaлна по своя размер и продължителност за развитието на българския индивидуален спорт.